PreciSe Hyper iMage Optics (Suzhou) Co.,Ltd.

Về chúng tôi

PreciSe Hyper iMage Optics (Tô Châu) Công ty TNHH (PHYO) , đặc biệt cho các thành phần quang học, vẫn là công ty quản lý chất lượng ISO 9001: 2015. Chúng tôi có các kỹ sư chuyên nghiệp để tư vấn, cũng với sự hỗ trợ mạnh mẽ của các thiết bị sản xuất công nghệ cao, cơ sở kiểm tra nghiêm ngặt và các chính sách thân thiện với khách hàng. 80% nhân viên khéo léo đã hơn 8 năm làm quy trình quang học. Chúng tôi có một quy trình hoàn thiện để đảm bảo quang học ch...
  • PreciSe Hyper iMage Optics (Suzhou) Co.,Ltd.
Shrink